FEEL

THE HORSE IN YOU
HÄSTAR SOM LÄRARE


Privata Hästsessioner

Vill du möta hästar som lärare och få bli speglad av dessa magnifika varelser? Där mötet själ till själ sker via hästen och dig?

Hästsessioner för Företag

Kom och utforska vad hästaran kan lära dig och ditt företag i tex teamworkbuilding.
Är under uppbyggnad.

Workshop & Kurser

Välkomna på Hästworkshop, och tillåt hästarna att få visa dig mer om dig och utforska många olika övningar en hel dag tillsammas med andra och hästarna.