HJÄRTFÄLTET

Idag kan vi bevisa att vi är alstrare av energi och både mottagare och sändare av energi. Vi är alla sammankopplade tillsammans. Och detta påvårkar både våra känslor, humör och beteende oavsett om du är medveten eller omedveten om det.

Det finns ett forskningscenter idag i Kalifornien, HeartMath Insitute, där det sker forskning på just detta hur energi påverkar oss och vårt mänskliga hjärta, och hur känslor och beteende mässiga reaktioner uppstår.

Hjärtat är inte bara en muskelpump som ska syresätta din kropp!
Det påvisar hur vårat elektromagnetiska fält går in varandras hjärtfält.
Hjärtats elektriska fält är ungefär 60 ggr starkare än det energi fält som alstras från hjärnan.  Det kan också påvisas var som helst från kroppen. På oss människor.

Hjärtats magnetfält är 5000 ggr starkare än hjänans hos oss!

 Idag forskas det även på detta inom hästar och männsikor och de har kommit fram till att en häst hjärta slår 3 gånger så långsamt som vårat. Och har 5 gånger större energifält/frekvens än oss.
När vi kommer i kontakt med detta hjärtfält hos en häst upptår helt magiska upplevelser och att bara vara i närheten av en häst och få kontakt med denna djupa själ, ger oss ofta en otrolig insikt och djup harmoni med oss själva.

Denna förbindelse mellan häst och människa leder till ett delat själsligt medvetande de emmelan!

Institute of HeartMath är en internationellt erkänd ideell forsknings- och utbildningsorganisation, som syftar till att hjälpa människor att minska stress, självreglera känslor och bygga energi och motståndskraft för hälsosamma och lyckliga liv.

 HeartMath-verktyg, teknik och träning lär människor att förlita sig på intelligensen i sina hjärtan i samklang med sina tankar både hemma på skola, jobb och fritid.

En stor del av sin forskning har undersökt hjärt- och hjärnans växelverkan. Forskare har undersökt hur hjärtat och hjärnan kommunicerar med varandra och hur det påverkar vår medvetenhet och hur vi uppfattar vår värld. Till exempel, när en person känner riktigt positiva känslor som tacksamhet, kärlek eller uppskattning, slår hjärtat ut ett visst budskap.

Eftersom hjärtat slår ut det största elektromagnetiska fältet som produceras i kroppen, kan det ge betydande data för forskare. Enligt HeartMath Director of Research Dr Rolin McCratey:

Detta är mycket viktigt arbete, eftersom det visar hur hjärtat spelar en viktig roll långt bortom vad som är allmänt känt.
Till exempel visste du att ditt hjärta utstrålar elektromagnetiska fält som förändras enligt dina känslor, eller att människans hjärta har ett magnetfält som kan mätas upp till flera meter från människokroppen?

Visste du att positiva känslor skapar fysiologiska fördelar i din kropp och att du kan öka ditt immunförsvar genom att stärka positiva känslor?

Visste du att negativa känslor kan skapa kaos i nervsystemet, och att positiva känslor gör det motsatta?

Visste du att hjärtat har ett system av neuroner som har både kortsiktigt och långsiktigt minne, och att deras signaler skickade till hjärnan kan påverka våra känslomässiga upplevelser?

Visste du att i fosterutveckling, hjärtat bildar och börjar slå innan hjärnan utvecklas? Visste du att en mammas hjärnvågor kan synkronisera med sin bebis hjärtslag?

Visste du att hjärtat skickar mer information till hjärnan än vice versa?

Alla dessa fakta, publicerade och undersökta papper och mer kan nås på  heartmath.org.