VAD ÄR FEEL?

FEEL- Facilitated Equine Experiential Learning ®

FEEL är upplevelsebaserad inlärning med hästar som lärare, där hästarna speglar dig, där du är.
Hästassisterad inlärning med hjälp att mindfulness tekninker.Att lära genom att göra. Det är en process genom vilken personerna skaffar sig kunskap, tar emot färdigheter och berikas med kännnbara upplevelser under speciellt utformade aktiviteter i sampsel med hästen på marken.

Hästarna och FEEL hjälper oss att gå  från Hjärna till Hjärta, att vi tillsammans med hästar kan skapa andra vanor tankar och nya känslor och kroppsliga upplevelser, så att du kan möta ditt autentiska jag, sanningen om dig! Samt att vara närvarande i kroppen och att ha kontakt med ditt hjärta och att vara i hjärtkontakt.

 I mötet mellan häst och människa i hjärtkontakten sker otroligt djupa och omvälvande upplevelser!

FEEL är en banbrytande metod för att lära sig mer om oss själva genom personliga upptäckter,där hästen hedras som vår partner och lärare. I trygga och varsamma interaktioner med hästar skaffar vi oss självkännedom och nya färdigheter som leder till stora livsförändringar.
FEEL- Praktikerns uppgift är att vi stödjer denna process med hjälp av observationer och återkoppling.

FEEL kommer från Canada där Wendy Golding & Andre  Leclipteux startades 2005 men har utblidnings program sedan 2008, FEEL Certification Training Program.
De driver idag Horse Spirit Connections ihop.

Tina är ansluten och medlem i FEEL ALUMNI.
Tina är utbildad av Mia Holm, FEEL Tränare för Sverige. (thehorsecall.se)