VARFÖR HÄSTAR?

Hästar är känslomässiga genier och fångar upp känslor och energi väldigt lätt.
Att befinna sig i en hästs närhet gör att känslor förs upp till ytan, vilket gör att vi kan få ett känslomässigt emotionellt lärande och nya valmöjligheter.
De ger ovillkorlig kärlek och ömhet vilket får oss att känna oss trygga sedda och bekräftade, och ej dömda.
 
Hästens stora fysiksa närvaro ger folk möjligheten att konfrontera sin rädsla och bygga större mod och självförtroende.
Hästarna har ett ytterst välutvecklad observationsförmåga och reagerar på sin omgivning. Hästarna har tillgång till hela sin kropps visdom, vilket gör att de kan läsa av och reagera på energin runt dem.
(Tillskillnad från oss som ofta går direkt till huvudet och till vårt intellekt och blir huvudorienterade!)

Med hästar kommer du att uppleva tex:
Större medvetenhet
Öppnannde av ditt hjärta
Förstärkt intution
Förståelse av gränser och gränsättning
Ökad vitalitet och energi
Ökad självkännedom och självrespekt
Mer kontakt med dig och din närvaro
Genuin och äkta kärlek

Dessutom:
Hästar har en högre vibrationsfrekvens än männsiskor, fysiskt, emotionellt, och själsligt!
Tillsammans med hästen kan vi färdas till större medvetandenivåer när vi synkroniseras via hjärtat och kroppen!